Over Allemaal Digitaal

Toegang tot digitale middelen betekent voor mensen toegang tot school, werk en contacten. Kansen om te ontwikkelen, betrokken te zijn, ertoe te doen en zelfstandig te zijn. Wij willen deze toegang voor iedereen beschikbaar maken. #allemaaldigitaal

Team Allemaal Digitaal

Wie zijn wij?

Van project #allemaaldigitaal …

Allemaal Digitaal is aan het begin van de coronapandemie ontstaan als gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen om laptops en tablets in te zamelen, zodat zoveel mogelijk Nederlanders digitaal mee kunnen doen. Initiatiefnemers zijn NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven en Recover-E.

…naar stichting Allemaal Digitaal

In 2022 hebben we een doorontwikkeling gemaakt naar een eigen entiteit. Want de vraag naar betaalbare laptops, tablets en smartphones is enorm. Vanuit de stichting blijven we ons nu en in de toekomst inzetten om digitale toegang voor iedereen mogelijk te maken. Want digitale toegang is geen luxe. Het is een basisbehoefte.

Het team

Merit van Breukelen

Directeur

Jelisa Davids

Jelisa Davids

Communicatie & relatiemanager

Andy Fransen

Andy Fransen

Operationeel manager

Wendy Pantaleo

Secretaresse

Het bestuur

Lotte de Bruijn

“Digitalisering is de basis van een duurzame groei van welzijn en welvaart. Ik geloof dat we alleen het volle potentieel van digitalisering kunnen benutten als iedereen mee kan doen. Daarom sta en ga ik voor gelijke kansen en gelijke toegang. Digitaal voor, door en met iedereen.

Lotte de Bruijn

Voorzitter, directeur NLdigital

“In onze digitale maatschappij is toegang tot de juiste ICT middelen belangrijk om mee te kunnen doen. Allemaal Digitaal wil dit op een circulaire manier organiseren, zodat ICT optimaal wordt hergebruikt, gerepareerd en gerecycled.”

Jan Paul Kimmel

Penningmeester

Else van Nieuwkerk

“Vanuit NLdigital vertegenwoordigen we 650 bedrijven die leidend zijn in de digitale transformatie van Nederland. We voelen een medeverantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen digitaal kan blijven meedoen. Zo ontstond dit initiatief waar ik vanaf dag 1 met veel plezier aan mag meebouwen.”

Else van Nieuwkerk

Bestuurslid

“In de dagelijkse praktijk zie ik dat digitale inclusie prangend is, niet iedereen heeft toegang tot digitale middelen. Ik vind het belangrijk om op zoek te gaan naar de maatschappelijke urgentie en het maatschappelijk veld te verbinden aan Allemaal Digitaal zodat iedereen digitaal kan meedoen.”

Femke Pluymert

Bestuurslid

Onze ambassadeurs

Sake Algra

“Vanuit het bedrijfsleven ben ik als ambassadeur verbonden aan Allemaal Digitaal. Ik houd mij vooral bezig met het leggen van contacten naar potentiële donateurs en het uitdragen van de missie van de stichting richting derden.”

Sake Algra

Managing director HSO

“Nu digitalisering in een stroomversnelling terecht is gekomen en zo’n grote invloed heeft op mens en maatschappij wil ik mij inzetten voor de groep mensen met minder financiële middelen die dreigen de boot te gaan missen.”

Engelbert Pelster

“In mijn werk als programmamanager Digitale Vaardigheden en innovator in de zorg zie ik hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn voor de zorg van de toekomst en de toenemende digitalisering. Geen bezit mag geen bezwaar zijn voor uitsluiting of beperkte inzet van digitale zorg. Daar zet ik me graag voor in!”

Suzanne Verheijden

Eigenaar Buro StrakZ

Ed Alting Siberg

Ed heeft een zeer ruime ervaring in refurbishing en verwerking van ICT apparatuur. Hij heeft vanuit zijn meer dan 25 jaar ervaring diverse contacten met resellers, ICT specialisten, CIO’s en kent het speelveld goed. De afgelopen 10 jaar heeft Ed zich gespecialiseerd in de circulaire economie om apparaten met behoud van waarden in de keten te traceren en beschikbaar te houden. Ed is mede-oprichter geweest van Recover-E (nu Allemaal Digitaal) waarin hij mede vorm geeft in het duurzaamheids- en sociale speelveld.

Ed Alting Siberg

Wietske Kamsma

Programma manager Alliantie Digitaal Samenleven

“PBLQ staat voor een goed digitaal bestuur en werkt in opdrachten bijvoorbeeld aan de (digitale) dienstverlening van de overheid. Inclusiviteit vinden wij daarbij een heel belangrijk aandachtspunt. Om die reden zijn we als adviesbureau zeer gemotiveerd om als ambassadeur van Allemaal Digitaal mee te werken aan een inclusieve samenleving.”

PBLQ

Peter van Enk en Marc de Rooij

“Sinds 2016 zet ik me in om digitale inclusie te agenderen. Vanuit mijn werk ben ik begonnen met rondetafel discussies met de overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Als een van de grondleggers van de stichting Alliantie Digitaal Samenleven vind ik het belangrijk dat iedereen kan meekomen. Er zijn nog teveel mensen die in deze digitale wereld achterblijven.”

Elly Langeveld

Klantadviseur voor de Rijksoverheid

“Samen met de netwerkpartners van iTanks zetten we ons in om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot de digitale wereld. We hebben als netwerk ons als doel gesteld om 1000 mensen in 2024 te voorzien van een apparaat.”

Ron Vaz Dia

Connecting the Dots Director iTanks

De keten

Wij zijn een ANBI

Allemaal Digitaal is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden je gift of schenking kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

ANBI informatie

Nieuws over Allemaal Digitaal

Scroll naar boven