Allemaal Digitaal heeft de ANBI-status

Allemaal Digitaal is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden je gift of schenking kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

ANBI informatie

Als ANBI is Allemaal Digitaal is verplicht de volgende informatie te publiceren over het functioneren van de organisatie:

KVK: 85552429 / RSIN: 863664180 / IBAN: NL85 RABO 0189 9405 30

Hoe werkt doneren aan een ANBI?

Financiële donatie

Als je Allemaal Digitaal met een financiële gift (geldbedrag) wilt steunen, kan dat door middel van een ‘gewone gift’ of een ‘periodieke gift’. Het hangt af van specifieke voorwaarden of de gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Onder andere een drempelbedrag en een maximum bedrag is van toepassing, afhankelijk van je inkomsten als organisatie. Wij verwijzen je naar de Belastingdienst of een accountant voor deze exacte voorwaarden.

Apparaten doneren

Het doneren van laptops, tablets, smartphones en desktops valt onder een ‘gift in goederen’. In heel specifieke gevallen kun je een ‘gift in goederen’ aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Echter, het is onder andere afhankelijk van de afwaardering van deze goederen in je boekhouding, of er nog sprake is van een gift. Wij verwijzen je naar de Belastingdienst of een accountant.


“Digitalisering zorgt dat veel mensen niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving en afhankelijk zijn van anderen. Toegang tot een goedwerkend apparaat is een belangrijke eerste stap naar onafhankelijkheid.”

Merit van Breukelen
Scroll naar boven