Een laptop is niet genoeg – je hebt ook digitale vaardigheden nodig

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS

‘Blijkbaar kan iedereen dit, waarom ik niet?’

Voor het dichten van de digitale kloof heb je niet alleen een apparaat nodig, je moet ook weten hoe je ermee omgaat. Allemaal Digitaal werkt bij de distributie van refurbished laptops daarom samen met welzijnsorganisaties die ontvangers op weg helpen met digitale vaardigheden. “Er komt een hoop geduld bij kijken.”

Begeleiding na ontvangst van een laptop is cruciaal. Dat blijkt uit een praktijkevaluatie van een Amsterdams initiatief uit 2020, waarbij maar liefst 3500 mensen met een grote afstand tot de onlinewereld een refurbished laptop kregen. Het merendeel van de ontvangers gaf aan behoefte te hebben aan hulp bij het opstarten en tijdens het gebruik van de laptop. Zonder hulp bleef de laptop soms onaangeroerd in de kast liggen, ontdekten de onderzoekers.

Je kunt bij kwetsbare groepen niet zomaar een laptop over de schutting gooien: hulp bij digitale vaardigheden is essentieel. Welzijnsorganisaties zetten daarom in toenemende mate in op digitale inclusie. Het verschilt per doelgroep wat er aan ondersteuning nodig is: de een heeft baat bij een cursus, de ander heeft één-op-één ondersteuning nodig. Goed getrainde medewerkers en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar.

Inschatten niveau digitale vaardigheden

“Wij beginnen altijd met het inschatten van het niveau,” vertelt Mohamed Salat Abduhali. Hij is projectmedewerker bij de Rotterdamse Stichting Mano, één van de welzijnsorganisaties waarmee Allemaal Digitaal samenwerkt. De doelgroep van Mano bestaat uit nieuwkomers. “Onder hen vind je absolute beginners, programmeurs en alles wat ertussen zit,” vertelt hij.

Sommigen hebben nog nooit een computer gezien. Deze groep heeft vaak ook geen onderwijs gevolgd in het thuisland. “Voor hen hebben we een intensief programma waarbij leren lezen, schrijven en kennis van de Nederlandse taal en cultuur centraal staat,” zegt Salat Abduhali. “We beginnen ook meteen met basale computervaardigheden, bijvoorbeeld uitleggen wat een toetsenbord is. Ze kunnen er dan nog niet veel mee, maar je legt een basis.”

Voor meer gevorderde nieuwkomers ligt de nadruk op taal, vinden van werk en hulp om wegwijs te worden in de Nederlandse bureaucratie. “Juist als nieuwkomer moet je veel regelen,” zegt Salat Abduhali. “Het digitale aspect wordt daarbij steeds belangrijker. Denk aan DigiD, MijnOverheid, MijnBelastingen, MijnVGZ, MijnIND. In Nederland kun je alles online regelen, maar dan moet je wel weten hoe de systemen werken.” Tot slot zijn er nieuwkomers die digitaal zeer vaardig zijn en graag aan de slag willen in de techsector. Voor deze groep is er twee keer per jaar een cursus programmeren en hulp om in contact te komen met potentiële werkgevers.

Aansluiten bij behoefte

Onira Severina geeft als vrijwilliger computerles in VrouwenBuurtLab Laak in het Haagse wijkcentrum de Wissel. In haar lessen legt Severina op eenvoudige manier de basis uit. “Wat is DigiD, een e-mail, een bijlage? Dan gaan we samen aan de slag.” Sommige vrouwen raken gestrest als ze niet begrijpen wat er gebeurt of als er plots lappen ingewikkelde tekst verschijnen, vertelt ze. “Maar als ik naast ze blijf zitten, vertrouwen geef en ze er stap voor stap doorheen help, gaat het prima.”

Verder probeert Severina zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de vrouwen. “Wil je internetbankieren? Videobellen met familie in het buitenland? Ik help je. Zo is het geen theoretische cursus, maar kunnen ze er echt iets mee in hun dagelijks leven.”

Veel van haar cursisten schamen zich dat ze op digitaal vlak niet vanzelf kunnen meekomen, vertelt Severina. “Ze hebben het gevoel: blijkbaar kan iedereen dit, waarom ik niet? Ze voelen zich bezwaard om steeds hun kinderen om hulp te moeten vragen. Een vertrouwde plek in de buurt waar je terecht kan met vragen is enorm belangrijk.” Er is veel vraag naar: voor haar cursus is een lange wachtlijst.

Digitale vaardigheden, VrouwenBuurtLab Laak in het Wijkcentrum de Wissel

VrouwenBuurtLab Laak in het Wijkcentrum de Wissel

Digimaatjes

De Regenboog Groep werkt niet met groepslessen, maar met Digimaatjes. Daarbij worden cliënten die een laptop ontvangen gekoppeld aan een vrijwilliger, die ondersteuning biedt bij digitale vaardigheden. “Bij onze doelgroep, (voormalig) daklozen en mensen met psychiatrische problemen, werkt één-op-één hulp het beste,” vertelt projectmedewerker Frank Schouwstra. “De stap naar groepslessen is voor hen te groot. Met één op één ondersteuning kun je maatwerk bieden.”

Het Digimaatjesproject vraagt om goed getrainde vrijwilligers. “Het is belangrijk dat er een persoonlijke klik is,” zegt Schouwstra. Ook is het belangrijk dat de vrijwilligers juiste verwachtingen hebben. “Onze doelgroep is niet altijd makkelijk, er komt veel geduld bij kijken,” legt hij uit. De vrijwilligers krijgen een training van twee dagdelen om te leren hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan.

Professionalisering

Er komt veel kijken bij het begeleiden van mensen met een afstand tot de digitale wereld. Welzijnsorganisaties hebben daarom een grote behoefte aan meer vrijwilligers en training en professionalisering van eigen personeel. Bij het bieden van hulp bij digitale vaardigheden krijg je bijvoorbeeld snel te maken met privacygevoelige informatie, zoals wachtwoorden. Dat kan zowel de mensen die hulp ontvangen als zij die hulp bieden in kwetsbare situaties brengen.

Allemaal Digitaal onderzoekt daarom samen met de Alliantie Digitaal Samenleven hoe welzijnsorganisaties hierbij ondersteund kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar het programma Train de Trainer van Cybersoek, om welzijnswerkers te trainen bij digitale vaardigheidstraining. Maar ook het in kaart brengen van lokaal hulpaanbod zodat adequaat kan worden doorverwezen, het vergroten van de bekendheid van IDO-punten in bibliotheken, en de gratis Digihulplijn waar iedereen terecht kan met digitale kwesties.

Ook donateur worden van Allemaal Digitaal? Klik hier.

Wat doen welzijnsorganisaties met laptops van Allemaal Digitaal?

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS

‘Je kunt niet langer zonder laptop – zeker niet als je kwetsbaar bent’

Om ervoor te zorgen dat refurbished laptops terechtkomen bij mensen die ze nodig hebben, werkt Allemaal Digitaal samen met zo’n dertig welzijnsorganisaties. Drie organisaties vertellen over hoe zij te werk gaan en wat de laptops teweegbrengen. “Sommigen beginnen te huilen van geluk.”

Corona als keerpunt

Voor veel nieuwkomers is toegang tot de digitale wereld niet vanzelfsprekend. Stichting Mano uit Rotterdam helpt hen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. “Sommigen hebben geen apparaat of internettoegang, anderen hebben onvoldoende digitale vaardigheden of kennis van Nederlandse systemen,” vertelt Mohamed Salat Abduhali, projectmedewerker bij Mano. Tijdens corona werd de situatie nijpend. “Cliënten belden in paniek op: zonder laptop kan ik geen onderwijs volgen, niets regelen, niemand spreken. Toen we via Allemaal Digitaal 200 laptops kregen, sprongen we een gat in de lucht.”

Stichting Mano is één van de circa dertig welzijnsorganisaties die Allemaal Digitaal ondersteunt met refurbished laptops. Ook voor andere welzijnsorganisaties vormde corona een keerpunt: toegang tot de digitale wereld bleek een basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Het dichten van de ‘digitale kloof’ is een belangrijke stap om kwetsbaren te helpen. Steeds meer welzijnsorganisaties richten zich daarom op het bevorderen van digitale inclusie. Laptops van Allemaal Digitaal vormen daarbij een belangrijke schakel.

‘Alles gaat online’

Je wordt in Nederland geacht allerlei zaken online te regelen,” vertelt Frank Schouwstra van de Amsterdamse Regenboog Groep, die (voormalig) daklozen helpt om aansluiting te vinden bij de maatschappij. “Toeslagen, belastingen, verzekeringen, solliciteren, aanspraak maken op een uitkering of bijzondere regelingen: alles gaat online. Je kunt niet langer zonder laptop – zeker niet als je kwetsbaar bent.”

Sommige cliënten van de Regenboog Groep gebruiken een laptop om werk te zoeken. Anderen hebben werk, maar moeten bijvoorbeeld online hun roosterwensen doorgeven of urenregistratie bijhouden. “Werkgevers verwachten vaak dat medewerkers zelf over apparaten beschikken en digitaal vaardig zijn,” zegt Schouwstra. “Ook bij laagbetaalde, praktische banen, zoals schoonmaak- of magazijnwerk. Zonder laptop, internet of digitale vaardigheden loop je al snel vast in onze maatschappij.”

Aansluiting bij de samenleving

Een laptop is bovendien een middel om aansluiting te vinden bij de samenleving, zegt Schouwstra. “Eén cliënt heeft sinds kort een eigen woning, nadat hij jaren op straat leefde,” vertelt hij. “Zijn wereld is klein: van zijn woning naar het inloophuis en weer terug. Solliciteren is voor hem nog een stap te ver, maar een laptop helpt hem om zijn wereld te vergroten. Hij volgt het nieuws, houdt een dagboek bij en kijkt op Youtube naar filmpjes van motoren, zijn grote passie. Het lijken eenvoudige bezigheden, maar voor hem is dit een enorme stap.”

Ook voor de dames van VrouwenBuurtLab Laak in het Haagse wijkcentrum de Wissel draait het om aansluiting vinden bij de samenleving. Dankzij Allemaal Digitaal staan er 20 laptops in het wijkcentrum. “De vrouwen willen leren over de digitale wereld,” vertelt Onira Severina, die als vrijwilliger computerles geeft in het VrouwenBuurtLab. “Ze weten dat de digitale wereld belangrijk is in onze samenleving, maar zijn onzeker of weten niet hoe ze moeten beginnen. Een veilige, vertrouwde plek in de buurt waar ze terecht kunnen met vragen, helpt om die drempels te overwinnen.”

Vrouw achter laptop van Allemaal Digitaal

VrouwenBuurtLab Laak in het Wijkcentrum de Wissel

Niet over de schutting

Welzijnsorganisaties ervaren verschillende uitdagingen bij de distributie van laptops. Eén daarvan is dat digitale inclusie in veel gemeenten (nog) niet is opgenomen in minimaregelingen, waardoor de laptop van de bijstandsuitkering kan worden ingehouden, of in beslag wordt genomen door de bewindvoerder. De Regenboog Groep geeft de laptops daarom aan cliënten in bruikleen via een leenovereenkomst: de welzijnsorganisatie blijft formeel eigenaar.

Een andere uitdaging is het bieden van begeleiding op het vlak van vaardigheden. “Je kunt bij kwetsbare groepen niet zomaar een laptop over de schutting gooien,” zegt Schouwstra. “Je moet intensief begeleiden. Dat kost tijd, geld en vraagt om goed getrainde medewerkers en vrijwilligers. Aan al die zaken hebben wij een tekort.” Een volgend artikel gaat verder in op het belang van ondersteuning bij digitale vaardigheden.

Motor voor emancipatie

Als welzijnsorganisaties erin slagen om laptops met de juiste begeleiding bij de juiste mensen te krijgen, is het effect enorm. “Sommigen beginnen te huilen van geluk als ze een laptop krijgen,” vertelt Salat Abduhali van Mano. Het leidt tot een nieuwe relatie met zijn cliënten. “Ze komen naar me toe: weet je wel dat er nieuwe wetgeving komt voor statushouders?” Hij lacht: “Zij leggen het uit aan mij in plaats van andersom.”

Digitale toegang werkt als een motor voor emancipatie, ziet ook Onira Severina van het VrouwenBuurtLab. “Het gaat niet alleen over of je weet waar welke knop zit. Het gaat over of je je onderdeel voelt van de maatschappij, of je kunt meedoen. Dat is iets heel wezenlijks.” De welzijnsorganisaties hebben dan ook een dringende oproep: of Allemaal Digitaal méér laptops beschikbaar kan stellen. Want de nood is hoog. “Wij hebben een wachtlijst en moeten lastige keuzes maken in wie we wél en niet kunnen helpen,” zegt Salat Abduhali. “Terwijl de impact zo groot kan zijn.”

Ook donateur worden? Klik hier.

Hoe zorgt Allemaal Digitaal ervoor dat gedoneerde laptops goed terechtkomen?

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS

‘Maatschappelijke organisaties kennen de doelgroep het beste.’

Sinds Allemaal Digitaal bekendmaakte tweedehands laptops en tablets te gaan doneren, wordt de stichting bedolven door aanvragen. De maatschappelijke behoefte aan refurbished devices blijkt veel groter dan het aanbod en stijgt nog altijd. Samenwerking met maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven is essentieel om te zorgen dat gedoneerde laptops goed terechtkomen, vertellen Jelisa Davids en Else van Nieuwkerk van Allemaal Digitaal.

Meer vraag dan aanbod

Stichting Allemaal Digitaal knapt gedoneerde, afgeschreven zakelijke laptops op, zodat ze een tweede leven krijgen bij mensen met weinig middelen. Eerder schreven we over het ontstaan van de stichting, waarom organisaties laptops doneren en hoe gedoneerde laptops worden klaargemaakt (‘refurbished’) voor hergebruik. Dit artikel gaat in op de vraag hoe Allemaal Digitaal ervoor zorgt dat de gedoneerde laptops goed terechtkomen. Want, zo vertelde directeur van de stichting Ed Alting Siberg eerder: er is véél meer vraag dan aanbod aan tweedehands laptops. Hoe zorgt Allemaal Digitaal ervoor dat de gedoneerde laptops belanden bij de mensen die ze nodig hebben en dat deze mensen zo goed mogelijk geholpen worden?

Werken vanuit vertrouwen

“Aanvankelijk kon iedereen zich bij ons melden,” vertelt Allemaal Digitaal-coördinator Jelisa Davids. “Na media-aandacht voor ons initiatief stroomden de aanvragen binnen. In de eerste weken werkten we vanuit vertrouwen: als mensen zeggen dat ze een laptop nodig hebben, geloven we dat. Zo konden we mensen in de acute crisistijd van corona snel helpen.” Medewerkers van Allemaal Digitaal brachten de gedoneerde laptops in deze periode persoonlijk langs, waardoor ze precies wisten waar de devices terechtkwamen.

Maar naarmate het initiatief groeide, was een structurelere aanpak nodig. “Iedereen één op één helpen was in praktisch opzicht niet langer mogelijk,” vertelt Else van Nieuwkerk van Allemaal Digitaal. “Bovendien ontbrak het ons aan expertise om de aanvragen te beoordelen. Weten mensen die laptops het hardst nodig hebben ons wel te vinden? En wie zijn wij om te beoordelen wie wel of niet een gedoneerde laptop krijgt?” Daarom besloot de stichting de focus te verleggen naar samenwerking met maatschappelijke organisaties die deze ‘triage’ konden overnemen.

Jelisa overhandig laptop aan Soumaya van Stichting Al Amal

Welzijnsorganisaties weten wat er speelt

Allemaal Digitaal werkt inmiddels samen met meer dan dertig welzijnsorganisaties, zoals Stichting Leergeld, het Nationaal Ouderenfonds en Stichting Mano. Zij helpen verschillende doelgroepen, waaronder gezinnen in armoede, alleenstaande ouderen, nieuwkomers of mensen met een beperking. “Samenwerken met maatschappelijke organisaties past bij onze ketenaanpak: iedereen draagt bij vanuit zijn expertise,” zegt Van Nieuwkerk. “Donateurs doneren de laptops of tablets, Allemaal Digitaal verzorgt het (refurbish)proces en maatschappelijke organisaties zorgen ervoor dat de laptops goed terechtkomen.”

“Maatschappelijke organisaties kennen de doelgroep en hebben het beste zicht op wat er speelt,” vult Davids aan. “Via welzijnsorganisaties bereiken we óók mensen die ons zelf niet weten te vinden.” Het lokale netwerk van welzijnsorganisaties is een belangrijke factor voor succes, vertelt ze. “Je moet komen op de plekken waar de doelgroep komt. Zelfs een ritje met de tram kan voor mensen in armoede een drempel zijn om gebruik te maken van het hulpaanbod.”

Samenwerken met gemeenten

Verschillende gemeenten hebben eigen initiatieven om refurbished laptops te doneren. In sommige gevallen werken ze daarbij samen met Allemaal Digitaal. In 2020 ging in Amsterdam de Cyberbank van start, waar Amsterdammers met een stadspas (voor minima) een gedoneerde laptop kunnen aanvragen. Rotterdam onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een eigen cyberbank.

“Het heeft voordelen om hulp lokaal te organiseren, dus wij steunen dergelijke initiatieven van gemeenten van harte,” zegt Van Nieuwkerk. Tegelijk waarschuwt ze gemeenten om het proces niet te onderschatten. “Er komt een hoop expertise kijken bij het inzamelen, wipen, refurbishen en distribueren van laptops,” vertelt ze. “Ook moet er aandacht zijn voor begeleiding na ontvangst van een laptop en in sommige gevallen hulp bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Kijk als gemeente goed naar wat je zelf kunt doen, wat er al aan lokale initiatieven bestaat en waarvoor je externe partners nodig hebt.”

Computerbegeleiding bij Wijkcentrum de Wissel

Leren van elkaar

Om ervoor te zorgen dat de laptops goed terechtkomen, werkt Allemaal Digitaal kortom samen met maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. Omgekeerd helpen deze partijen Allemaal Digitaal om het eigen proces te verbeteren. Zo onderzoekt de stichting de mogelijkheid om ontvangers van laptops twee jaar gratis toegang te geven tot een virusscanner, nadat duidelijk werd dat (met name oudere) ontvangers dit belangrijk vinden maar niet altijd zelf kunnen organiseren.

Een andere les voor Allemaal Digitaal was om laptops niet langer te voorzien van een sticker. “Wij zijn trots op ons initiatief en plakten daarom een grote Allemaal Digitaal-sticker op de laptops,” vertelt Davids. “Maar van maatschappelijke organisaties hoorden we dat kinderen daar niet blij mee waren. Zij willen niet dat iedereen kan zien dat zij een gedoneerde laptop hebben. Zij willen een ‘gewone’ laptop zoals alle kinderen in de klas, zónder sticker.”

Druppel op een gloeiende plaat

Nog altijd werkt Allemaal Digitaal vanuit vertrouwen – maar nu ligt dat vertrouwen bij de maatschappelijke organisaties. “Wij stellen geen strikte eisen aan de welzijnsorganisaties als het gaat om de distributie van de laptops,” vertelt Van Nieuwkerk. “Wat wel telt is of zij een relevant netwerk hebben en bewezen ervaring om mensen in financieel kwetsbare situaties te helpen. Daar sluiten we dit project dan op aan.”

Tegelijk blijft er een zekere willekeur bestaan bij de distributie van de gedoneerde laptops, erkent Van Nieuwkerk. Dat komt vooral door de grote schaarste aan devices. “Het blijft een kwestie van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Alle organisaties waarmee wij werken hebben wachtlijsten.” Daarom ligt de focus van Allemaal Digitaal dit jaar op het werven van zoveel mogelijk nieuwe donateurs: bedrijven en organisaties die hun afgeschreven laptops – liefst structureel – willen schenken.

Ook donateur worden? Klik hier.

Wat moet er gebeuren voordat een afgeschreven laptop klaar is voor donatie?

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS

Jan-Paul Kimmel: “Bedrijven worden compleet ontzorgd.”

Via Allemaal Digitaal kunnen bedrijven afgeschreven laptops doneren aan hulporganisaties. Dat klinkt eenvoudig, maar er komt de nodige expertise bij kijken. Zo willen bedrijven de garantie dat er geen bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen. Voor de ontvangers is het belangrijk dat ze écht iets aan de laptop hebben. Bestuurder van Allemaal Digitaal Jan-Paul Kimmel legt uit welke stappen worden doorlopen voordat een laptop klaar is voor hergebruik.

Jan Paul Kimmel

Jan-Paul Kimmel

Afgeschreven laptop over de schutting

Afgeschreven laptops doneren is niet moeilijk, maar je moet wel weten wat je doet. “Ik hoorde van een bedrijf dat laptops wilde schenken aan plaatselijke scholieren,” vertelt Kimmel. “Ze hadden verschillende schoolbesturen gemaild dat de laptops op een bepaald moment gratis konden worden opgehaald. Maar ze hadden niet bedacht hoeveel laptops iedere school mocht meenemen – waardoor schoolmedewerkers de laptops uit elkaars handen gristen. De volgende dag belden ze op: de laptops waren onbruikbaar, want vergrendeld met een wachtwoord.”

Kimmel kan erom lachen. “Het was natuurlijk goed bedoeld,” zegt hij. “Maar je kunt een afgeschreven laptop niet simpelweg over de schutting gooien.” Kimmel adviseert bedrijven op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via Recover-E ontwikkelde hij een circulair model voor IT-apparatuur. Recover-E is inmiddels opgegaan in stichting Allemaal Digitaal, een initiatief waarmee publieke en private organisaties afgeschreven laptops, tablets en smartphones kunnen doneren aan mensen die deze nodig hebben. Kimmel vertelt hoe laptops worden klaargemaakt voor een nieuwe ronde.

Ontzorgen van de donateur

Bedrijven die laptops doneren, willen daar het liefst niet al te veel moeite voor doen. “Donateurs willen ontzorgd worden,” zegt Kimmel. “Om die reden nemen wij bij wijze van service alle IT-elektronica mee waar bedrijven van af willen; ook als het om afval of onbruikbare apparatuur gaat.” Vervolgens gaan de laptops naar een professionele ‘refurbisher’, oftewel een partij die de laptops klaarmaakt voor hergebruik.

De afgeschreven laptop gaat daar eerst ‘in quarantaine’. Met speciale software via servers wordt een gecertificeerd data-wiping proces doorlopen. De laptops worden verbonden aan een ‘wiping console’, waardoor alle software overschreven wordt en er geen data achterblijft op de laptop. Het proces kan meerdere keren herhaald worden, al naar gelang hoe gevoelig de data is. Als het proces niet wordt onderbroken, wordt het automatisch bezegeld met een certificaat.

 

Datawipe station bij een van de refurbishers

‘Data-wiping wordt steeds belangrijker’

Bedrijven vinden het steeds belangrijker dat data van zakelijke laptops worden gewist voorafgaand aan een donatie. “De aandacht voor dataveiligheid is veel groter dan pakweg vijf jaar geleden,” vertelt Kimmel. Door de AVG en toename in hacks en datalekken zijn bedrijven bewuster geworden van de waarde van informatie. Tegelijkertijd neemt ook de hoeveelheid data op harde schijven nog altijd toe, ondanks de opkomst van cloud-services. Waar een data-wipingproces vroeger een uur kostte, neemt dat tegenwoordig al snel acht uur in beslag.

Het gecertificeerde data-wiping proces dat Allemaal Digitaal gebruikt, garandeert dat de laptops veilig kunnen worden hergebruikt. Het grootste risico in het proces waar data gestolen zouden kunnen worden, is wanneer de vrachtwagen onderweg is van het bedrijf naar de refurbisher. “In de overdracht kan iets misgaan en wij kunnen niet uitsluiten dat iemand de vrachtwagen van de weg rijdt en de laptops steelt,” legt Kimmel uit. “Voor klanten die op geen enkele manier risico willen lopen, bieden wij daarom – voor een meerprijs – aan om de laptops op locatie te wipen.”

Zorgvuldig proces

Na de ‘quarantaine’ worden de laptops schoongemaakt en nagekeken op kritieke functies. Zijn het beeldscherm, het toetsenbord, de harde schijf en andere onderdelen nog in orde? Waar nodig worden reparaties uitgevoerd. In sommige gevallen wordt van twee laptops één gemaakt.

Ook worden alle kenmerken die de laptop herleidbaar maken naar een persoon of bedrijf verwijderd, en wordt nieuwe software geïnstalleerd – wél Windows, maar geen Office. Dit is om de prijs zo laag mogelijk te houden. “Voor Office bestaan eventueel ook gratis open-sourceprogramma’s,” legt Kimmel uit. Dan is de laptop officieel klaar voor een tweede ronde.

Een afgeschreven laptop wordt na refurbishment zorgvuldig ingepakt

Een afgeschreven laptop wordt na refurbishment zorgvuldig ingepakt

Lokale initiatieven

Allemaal Digitaal wil in 2022 zeker 5000 laptops opknappen en doneren. Als er voldoende aanbod is, kunnen er ook makkelijk 10.000 of 20.000 laptops worden opgeknapt – het proces is strak georganiseerd en schaalbaar. Maar de vraag naar betaalbare laptops is op dit moment vele mate groter dan het aanbod. Daarom kijkt Allemaal Digitaal ook naar lokale initiatieven die bestaan op dit gebied, waarbij het refurbishproces vaak wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het versnipperde karakter van de huidige markt voor opgeknapte laptops zorgt voor uitdagingen. Het refurbishen van laptops is niet buitengewoon complex, maar het is wel van belang dat het proces zorgvuldig verloopt. “Opkopers worden tegen elkaar uitgespeeld,” zegt Kimmel. “Schaalvoordeel is beperkt van toepassing.” In de huidige situatie betalen gemeenten of hulporganisaties soms te veel, is er een risico op datalekken of is de kwaliteit van de laptops onvoldoende. In de wirwar aan lokale initiatieven ziet Kimmel voor Allemaal Digitaal een regiefunctie en adviserende rol, of op termijn mogelijk een franchiseformule.

Sociale en maatschappelijke meerwaarde

In de wereld van de circulaire economie ziet Kimmel naast duurzaamheid steeds meer aandacht voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. “De circulaire economie draait om waarde behoud,” legt hij uit. “Je kunt waarde uitdrukken in termen van de waarde van het materiaal dat wordt hergebruikt, maar je kunt ook kijken naar de sociale of maatschappelijke waarde.”

Een laptop kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen tijdens een pandemie onderwijs kunnen blijven volgen, of dat een vluchteling in contact kan blijven met het thuisfront. “In zulke gevallen is de sociale en maatschappelijke meerwaarde van een afgeschreven laptop gigantisch,” aldus Kimmel. “Het is geweldig om met Allemaal Digitaal ook op dat niveau meerwaarde te kunnen bieden, en zo bij te dragen aan een meer duurzame en inclusieve samenleving.”

Help door afgeschreven laptops te doneren

Is ICT-apparatuur binnen het bedrijf aan vervanging toe? Laat het ons weten! Met de donaties van afgeschreven bedrijfslaptops- en tablets maken we digitale toegang voor iedereen bereikbaar. Digitale toegang is geen luxe. het is een basisbehoefte.

Doneer laptops/tablets

Waarom zou je als organisatie tablets en laptops doneren?

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS

Sake Algra: “Je kunt met weinig moeite en tegen lage kosten enorme maatschappelijke impact maken.”

Via Allemaal Digitaal kunnen organisaties afgeschreven laptops doneren aan mensen die deze nodig hebben. Waarom zou je dat doen en wat komt daarbij kijken? Sake Algra heeft als directeur van T-Systems de afgelopen jaren honderden laptops gedoneerd via Allemaal Digitaal en vertelt waarom. 

Laptops doneren: een werknemersinitiatief

Het begon als een werknemersinitiatief. Medewerkers van T-systems kunnen ieder jaar goede doelen aandragen voor een gift vanuit het liefdadigheidsfonds van het bedrijf. In 2020 stelde een medewerker voor om afgeschreven laptops te doneren aan Allemaal Digitaal. Normaal gesproken werden die per opbod verkocht aan de hoogste bieder. Waarom zouden ze de laptops niet weggeven aan mensen die ze goed kunnen gebruiken? De slogan van het moederbedrijf van T-Systems, Deutsche Telekom, luidt immers: ‘We won’t stop until everyone is connected’.

“Die medewerker had een steengoede pitch,” vertelt Sake Algra, destijds directeur bij T-Systems en sinds kort met sabbatical. “Hij liet zien dat lang niet iedereen toegang heeft tot digitale apparaten en dat dat leidt tot kansenongelijkheid. Het was voor mij een eye-opener: mijn kinderen hebben apparaten in overvloed, zonder heb je een totaal andere uitgangspositie. Vooral het filmpje van Yusuf raakte mij. Die jongen kan eindelijk zijn dromen verwezenlijken doordat hij een laptop kreeg: hoe mooi is dat?”

Van eenmalige naar een structurele donatie

Het eerste jaar doneerde T-Systems zo’n 300 laptops. “Er was intern veel draagvlak,” vertelt Algra. “Iedereen wilde helpen. Mensen hebben vrijwillig de interne logistiek op zich genomen zodat alle laptops op een bepaald moment klaarstonden en feestelijk konden worden opgehaald. Het maakte veel positieve energie los.”

Het jaar erop doneerde T-Systems wéér laptops – nu niet vanuit het liefdadigheidsfonds, maar vanuit de operatie zelf. “Aanvankelijk zag ik het als een eenmalige actie,” zegt Algra. “Gaandeweg realiseerde ik me dat het probleem niet is opgelost met 300 laptops. Volgend jaar zijn er weer nieuwe mensen die laptops nodig hebben. Bovendien zijn de laptops tweedehands, dus die hebben niet het eeuwige leven. Daarom besloten we om voortaan structureel laptops te doneren.”

Donatie T-Systems aan Allemaal Digitaal.
V.l.n.r. Sake Algra, Wietske Kamsma (Allemaal Digitaal), Valerie Bohnnen (T-Systems)

‘Bestuurders leven in een bubbel’

Algra is inmiddels ambassadeur voor Allemaal Digitaal. Hij helpt om andere directeuren te overtuigen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Wat houdt ze tegen? “Het is vooral onwetendheid,” zegt Algra. “Je leeft als bestuurder in je eigen bubbel; je komt niet snel in contact met mensen die het zoveel minder hebben. Ik had er eerlijk gezegd ook niet vaak bij stilgestaan dat niet iedereen een laptop heeft. En hoe groot de gevolgen daarvan zijn – zeker voor de schoolgaande jeugd. Bovendien heb je als bestuurder gewoonweg veel aan je hoofd. Wat er gebeurt met afgeschreven laptops is niet je allereerste prioriteit.”

Gelukkig is er steeds meer bewustwording over dit onderwerp, zeker ook door de versnelde aandacht voor digitaal onderwijs tijdens corona. Maar er is nog een wereld te winnen. Sommige organisaties weten niet precies wat de financiële impact is van dergelijke donaties. Meestal worden afgeschreven laptops geveild en bij een donatie lopen organisaties die inkomsten mis. Maar die kosten stellen weinig voor, zegt Algra. “In veel gevallen is de hardware al afgeschreven. Tweedehands laptops leveren bijna niets op, terwijl de maatschappelijke meerwaarde gigantisch is.”

Anderen maken zich zorgen over de veiligheid. “Bedrijfslaptops bevatten dikwijls gevoelige informatie. Dat kan een psychologische barrière vormen om te doneren,” vertelt Algra. Daarom is het zo goed dat Allemaal Digitaal een professioneel refurbish-proces heeft, garanties geeft en ook na afgifte van de laptops de nodige ondersteuning biedt, zegt Algra. “Je wordt als organisatie ontzorgd en kunt ervan op aan dat er zorgvuldig met de apparatuur wordt omgegaan. Alle data en wachtwoorden worden professioneel gewist volgens een gecertificeerd proces. De stichting zorgt ervoor dat de laptops goed terechtkomen.”

Laptops doneren is een ‘no-brainer’

Bovendien levert het doneren van laptops bedrijven ook het nodige op. “Het doneren van laptops sluit naadloos aan bij de MVO-doelstellingen die veel organisaties hebben,” zegt Algra. “Het heeft maatschappelijk nut en draagt bij aan duurzaamheid en circulariteit.” Klanten en medewerkers vinden het steeds belangrijker dat organisaties iets terugdoen voor de samenleving, legt hij uit. “Het zorgt niet alleen intern voor betrokkenheid, maar het draagt ook bij aan je positionering naar de buitenwereld.”

Laptops doneren is kortom een ‘no-brainer’, aldus Algra. “Je kunt met weinig moeite en tegen lage kosten enorme maatschappelijke impact maken.” Voor organisaties die hun hardware leasen volstaat ook een donatie, vervolgt hij. “Voor 200 euro kan de stichting al een gebruikte laptop aanschaffen en ter beschikking stellen.”

De belangrijkste motivatie voor Algra is wat een donatie teweeg kan brengen. “Lees de prachtige, ontroerende ervaringsverhalen van Allemaal Digitaal en je begrijpt dat je écht het verschil kunt maken,” zegt hij. “Toegang hebben tot de digitale wereld maakt dat levens een andere wending kunnen nemen. Dat kinderen een betere toekomst krijgen, een toekomst waar ook zij recht op hebben. Daarom is mijn oproep aan collega-bestuurders: zet het op de agenda en ga aan de slag.”

Laptops doneren?

Met de donaties van bedrijfslaptops- en tablets maken we digitale toegang voor iedereen in Nederland bereikbaar. Digitale toegang is geen luxe. het is een basisbehoefte.

Doneer laptops/tablets

Sana Commerce, donateur in het zonnetje!

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS

We hebben er een nieuwe donateur bij! Sana Commerce is een Rotterdams bedrijf dat e-commerce software maakt voor de business to business branche. Inmiddels hebben ze kantoren in New York, München, Dubai en Sydney. Arno Ham is Chief Product Officer bij Sana en kwam met het idee om hun afgeschreven laptops aan ons te doneren. Een hele goede keuze vinden wij! We vroegen Arno hoe hij ons heeft gevonden en op welke manier deze donatie bijdraagt aan de doelen van Sana Commerce.

 

Hoe heb je Allemaal Digitaal gevonden?

“We hebben vorig jaar een soortgelijke actie gedaan via een andere instantie. Toen we dit jaar weer laptops over hadden, had ik al van Allemaal Digitaal gehoord en jullie op LinkedIn voorbij zien komen. Vervolgens heb ik contact gezocht via de website. Toen is het allemaal in gang gezet.”

 

Op welke manier draagt deze donatie bij aan jullie bedrijfsdoelen?

“We vinden bij Sana een paar dingen belangrijk. Eén van die dingen is gelijkheid. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of waar je in gelooft, bij ons is iedereen gelijk. We willen ook dat iedereen gelijke kansen krijgt. Het mooie van Allemaal Digitaal vind ik dat mensen die niet toegang tot een laptop hebben, hierdoor wel de mogelijkheid krijgen. Dat is fantastisch!

Daarnaast sluit onze donatie mooi aan op andere CSR-projecten die we steunen waarbij er altijd een link is met onderwijs. Kansengelijkheid met name op onderwijs vinden we heel erg belangrijk. Momenteel hebben we bijvoorbeeld een december inzamelingsactie waarbij we geld inzamelen om een klaslokaal in Sri Lanka, Oekraïne of Latijns-Amerika te digitaliseren.”

Sana Commerce doneert laptops aan Allemaal Digitaal

V.l.n.r.  Rafael Ramos (Sana Commerce), Jelisa Davids (Allemaal Digitaal) en Arno Ham (Sana Commerce)

 

Welke kansen zien jullie nog voor Allemaal Digitaal?

“Allemaal Digitaal zamelt nu laptops in maar Sana Commerce heeft bijvoorbeeld ook telefoons die na 2 jaar vervangen worden. Veel van die telefoons zijn best nog wel goed! Dus je kan verder uitbreiden. En daarnaast, is het apparaat geven één en de kennis is natuurlijk twee. Dat is ook wat we bij initiatieven in andere landen doen. We sponsoren niet alleen de apparatuur, maar we geven ze ook een jaar lang digitale vaardigheden. Onze mensen vinden dat ook leuk om te doen. Bij Sana Commerce hebben allemaal slimme mensen hier die daarin iets zouden kunnen betekenen.”

 

Allemaal Digitaal werkt uitsluitend samen met maatschappelijke organisaties die, indien nodig, ondersteuning en begeleiding bieden in het aanleren en ontwikkelen van digitale vaardigheden. Vrijwilligers bij deze organisaties hebben al een vertrouwensband opgebouwd met de gebruiker, waardoor zij zich veilig en vrij voelen om vragen te stellen en aan te geven wanneer ze iets niet begrijpen.

 

Steun jij, net zoals Sana Commerce, onze missie om iedereen in Nederland toegang te geven tot de digitale wereld? Zet ons binnen jouw bedrijf op de kaart!

Lees hier meer informatie en meld je laptops hier aan ter donatie.

Orange Business Services, donateur in het zonnetje!

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS

Allemaal Digitaal kan niet zonder de steun van donateurs. Waarom doneren zij, wat vinden ze belangrijk aan digitale inclusie en waar zien ze nog kansen? We vroegen het Frank Baggermans, managing director van Orange Business Services. Zij leveren communicatie- en digitale oplossingen voor grote multinationals.  

 

Waarom heeft Orange Business Services gekozen voor Allemaal Digitaal?

“Ik werd op jullie initiatief geattendeerd en heb toen gekeken in hoeverre het past in onze MVO-doelstellingen. Vanuit Orange Business Services als groep hebben we een belangrijke MVO-strategie en daar hebben we voor Nederland een vertaalslag van gemaakt. In hoofdlijnen betekent het dat we een drietal focusgebieden hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Going Green. Dat heeft te maken met duurzaamheid, co2-reductie, zero waste en circulariteit. Dus hoe kunnen onze digitale diensten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van onze klanten.
  • Doing Good. Waarbij we vooral kijken naar ‘teruggeven aan de samenleving’ door onbaatzuchtig bij te dragen aan initiatieven die sociale en economische ontwikkeling, gezondheid, onderwijs en gelijkheidsprogramma’s ondersteunen.
  • Embracing People. We kijken naar de digitale inclusie van de gemeenschap, maar ook naar bijvoorbeeld gendergelijkheid. Toen Allemaal Digitaal voorbijkwam dacht ik: ‘Hoe kunnen we bijdragen aan de gemeenschap?’. In dit geval door het beschikbaar stellen van laptops en dat past perfect in onze MVO-strategie. Dat is de reden waarom we zijn ingestapt.”

Orange Business Services doneert laptops aan Allemaal Digitaal

V.l.n.r. Paul Meijer (Orange), Jelisa Davids (Allemaal Digitaal) en Frank Baggermans (Orange).

 

Waarom is het voor OBS belangrijk dat iedereen in Nederland digitaal mee kan doen?

”Het is ongelofelijk hoe snel digitalisering gaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het laatste rapport van McKinsey. Hierin wordt aangegeven dat de afgelopen anderhalf jaar, mede door de pandemie, digitalisering 7 jaar vooruit is gegaan. Je ziet gewoon dat het zo onwijs snel gaat dat het moeilijk is voor bedrijven en individuen om mee te komen. Wij helpen andere bedrijven daarin, maar voor ons is het belangrijk om iedereen hierin mee te laten doen. Anders ontstaat er voor veel mensen een achterstand in de gevaren en uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt.

Kijk bijvoorbeeld naar cybersecurity. Ik denk dat iedereen in staat zou moeten zijn om niet alleen een laptop of tablet te ontvangen maar daarnaast ook geholpen wordt in wat die digitale verandering eigenlijk voor hun betekent. De vaardigheden onderkennen en leren, en de risico’s zien. En daarom doen we onder andere hieraan mee.”

 

Welke kansen ziet Orange Business Services voor Allemaal Digitaal?

“Ik denk dat er legio kansen zijn op verschillende gebieden. Het doneren van laptops en tablets is één. Dat zorgt ervoor dat kwetsbare mensen de mogelijkheid krijgen om met digitale toepassingen te werken.

Maar ik denk dat er nog meer kansen liggen om bewustwording te creëren. Het trainen van mensen zodat zij begrijpen wat het hebben van een device betekent. Een laptop of een device hebben is één, maar daarna moet men het ook toepassen. Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen daarin te ondersteunen. Niet alleen vanuit Allemaal Digitaal maar ook organisaties zoals wij, die wellicht ook onze kennis ter beschikking kunnen stellen om bijvoorbeeld een helpdesk te zijn voor mensen die vragen hebben over digitale toepassingen. Wij hebben veel expertise in onze organisatie.

Daarnaast staat maatschappelijk verantwoord ondernemen tegenwoordig op de agenda van elk bedrijf. Gelukkig is dat zo. Bedrijven denken groener, we zien de impact van het klimaat, we willen een betere wereld creëren, we willen gelijkheid creëren. Naar mijn mening kun je daar als bedrijf een heel belangrijke rol in spelen, zeker met organisaties als Allemaal Digitaal. Zorg dat je het niet alleen als marketing term gebruikt maar er zelf ook écht iets aan doet. Naar mijn idee speelt dit niet enkel binnen Orange Business Services maar in veel boardrooms. Bij andere bedrijven zijn er  individuen, leiders, managers en stakeholders  die willen bijdragen aan een betere gemeenschap. Daar liggen grote kansen voor Allemaal Digitaal. Om meer bedrijven aan te laten sluiten bij jullie initiatief.”

 

Steun jij, net zoals Orange Business Services, onze missie om iedereen in Nederland toegang te geven tot de digitale wereld? Zet ons binnen jouw bedrijf op de kaart!

Lees hier meer informatie en meld je laptops hier aan ter donatie.

 

Maak in 5 stappen je apparaten klaar voor transport

DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, DONATEUR, NIEUWS, APPARATEN DONEREN, DONATIE, TRANSPORT

Benieuwd hoe je laptops tijdens de opslag en het transport het beste kunt bewaren en verpakken? We maakten een 5 stappenplan, zodat je donatie in goede staat wordt ontvangen.